сряда, 2 януари 2013 г.

Най-безопасната ?

Тъй като започна разяснителната кампания за референдума относно развитието на ядрената или атомната енергетика чрез нова централа или нови мощности или както и да е, установявам, че цари доста плътна завеса върху всякакви цифри и факти, които биха дали на гражданитев ъзможност за т.нар. "информиран избор", като страните я заместват с пропагандни политически лозунги.
И така, смятам да бъда в полза на хората, които ще прочетат тази и следващите публикации като представя факти, касаещи отделни аспекти на българската ядрена енергетика. Подчертавам българската, защото ще гласуваме за нова централа или реактор в България, а не в Норвегия.
И така, първа тема - безопасността на българските централи. Списъкът на авариите по-долу, касае съществуващата ядрена електроцентрала Козлодуй и се базира на публикации в интернет от официални изявления на ръководството през последните 5-6 години, т.е. които са се промъкнали през цензурата на вътрешнофирмените правила за даване на публична информация.
Коментари не правя, оставям ви сами да направите своите изводи.

23. октомври 2012 г. - Реакторът на VI блок е спрян поради авария -
                                      отказ на управлението на
                                      турбогенератора на блока

07. юли 2012             - VI блок е спрян поради авария в турбо-
                                      генератора

26. май 2012              - Аварийно изключване на VI блок.
                                      Ръководството на централата уведомява,
                                      че са установени причините и проблемът
                                      е отстранен.
                                      Подробности относно естеството на проблема
                                      не са посочени.

28. април 2011           - Авария в V блок. При разуплътняване на
                                      елементи от първия контур на реактора е
                                      регистрирано повишаване на нивото на
                                      радиоактивни газове в херметичната зона
                                      на блока.

20. октомври 2010    - 31 от общо 61 тръби на защитния механизъм
                                     се оказали дефектни. До авария не се е
                                     стигнало, защото блокът е бил в планов
                                     ремонт.

22. март 2010            - VI блок е изключен след задействане на
                                     защитата на турбогенератора. Причина е късо
                                     съединение във веригата за управление на
                                     турбо генератора.

? ранна пролет 2010 - Според изявление на БСП в края на зимата е
                                     имало авария в VI блок, която е задействала
                                     редукционната установка на блока. Причина са
                                     дефектирали охлаждащи тръби. Информацията
                                     за аварията е била покрита. (Включвам
                                     и този случай, защото БСП са най-ярките
                                     апологети на атомната енергия и най-малко
                                     имат интерес да лъжат за аварии в АЕЦ,
                                     по-скоро обратното).

10. април 2008         - Отклонение на показателите за чистотата на
                                    водата в кондензатора на турбината на V блок.
                                    Мощността на блока е намалена за устано-
                                    вяване и отстраняване на пропуска на вода.

02. септември 2007 - V блок е изключен аварийно поради авария
                                    в генератора.

07. октомври 2006  - Ръководството на АЕЦ съобщава за повишен
                                   радиационен фон в VI блок (20 пъти над
                                   нормата). Причината е пробив на тръбопровод.
                                   Съобщението е направено 2 дни след
                                   инцидента.

1. март 2006            - Авария на охлаждаща помпа на реактора е
                                   довела до аварийно изключване на V блок.
                                   Информацията за инцидента е спомената и в
                                   дипломатически доклад на посланик Байърли.

Не рових повече, за да търся по-стари публикации.

В случай на реализация, новата ядрена мощност ще бъде оперирана и поддържана от същия екип, който досега поддържа V и VI блок (вариант Козлодуй) или от нов екип, обучен от същите специалисти (Белене).